biuro@ippmanagement.pl +48222198580 ippmanagement

decisionmakers.pl

Tag Archive: restrukturyzacja

Restrukturyzacja poprzez postępowanie układowe i przyśpieszone postępowanie układowe- na styku interesów Dłużnika i Wierzyciela (głosowanie w grupach cz. 1)

Kiedy spojrzymy na restrukturyzację z punktu widzenia Dłużnika jest to proces będący ostatnim „kołem ratunkowym” dla prowadzonego przedsiębiorstwa. Przynajmniej takie są założenia ustawodawcy, które zweryfikowane przez praktykę pozwalają wysnuć jeszcze jeden wniosek co do celu restrukturyzacji. Celem tym może być…
Read more

Polish restructuring law – key features & view from a year perspective

From the 1 January in Poland we have to separated legal Acts focusing separately on Restructuring and Insolvency procedures. There is no doubt that is new opening for polish companies. Because until the end of 2015 from the practical perspective…
Read more