biuro@ippmanagement.pl +48222198580 ippmanagement

decisionmakers.pl

Tag Archive: przejęcie rzeczy na własność

Przejęcie ruchomości na własność przez wierzyciela w toku postępowania upadłościowego.

Ustawodawca ustawą z dnia 15.05.2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz 978) wprowadził możliwość przejęcia na własność ruchomości przez wierzyciela w toku postępowania upadłościowego. Zgodnie z tym artykułem, jeżeli w skład masy upadłościowej wchodzą ruchomości, których nie można zbyć z…
Read more