biuro@ippmanagement.pl +48222198580 ippmanagement

decisionmakers.pl

Tag Archive: odpowiedzialność członka zarządu za zobowiązania spółki

Odpowiedzialność członka zarządu, za zobowiązania spółki.

Problematykę odpowiedzialności członków Zarządu spółki z o.o. za zobowiązania tej spółki reguluje art. 299 KSH. Zgodnie z tym przepisem , jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania. Przesłanką odpowiedzialności za zobowiązania spółki jest…
Read more