biuro@ippmanagement.pl +48222198580 ippmanagement

decisionmakers.pl

Mount Street London Solutions przejmuje zarządzanie portfelem WestLB w Hiszpanii

Firma Mount Street London Solutions przejęła platformę, która zarządza „toksycznym” portfelem byłego niemieckiego podmiotu WestLB, a także otworzyła biuro w Madrycie.
Firma Mount Street była własnością funduszu Greenfield Partners do lutego, kiedy jej dyrektorzy zakupili firmę przy wsparciu niemieckiego banku Aareal Bank, który przejął 20% kapitału zakładowego.
W październiku firma zakupiła EAA Portfolio Advisors, podmiot utworzony w Niemczech w celu zarządzania niedziałającymi aktywami WestLB po tym, jak bank został uratowany przez rząd niemiecki w 2008 r.
Z 200 miliardów euro pożyczek zagrożonych, które utrzymywał WestLB, 22 miliardy euro pozostaje, pod kierownictwem EAA. Portfel obejmuje kredyty, głównie dla firm z sektora energii odnawialnej, które WestLB przyznał w Hiszpanii przed kryzysem. W związku z przejęciem EAA, Mount Street otworzyło swoje biuro w Madrycie wraz z sześcioma pracownikami zarządzającymi portfelem.
Celem Mount Street jest wykorzystanie tego przyczółka w Hiszpanii jako platformy do rozwoju w nowych obszarach działalności, szczególnie w segmencie długów zabezpieczonych.
„Zespół, który założyliśmy w Hiszpanii od lat pracuje nad restrukturyzacją zadłużenia w sektorze infrastruktury, w szczególności w segmencie energii słonecznej, a teraz możemy wnieść swoją specjalizację w obszar nieruchomości, który oferujemy w Europie „, powiedział Ravi Joseph, założyciel firmy Mount Street, w wywiadzie dla Expansión.
Firma z siedzibą w Londynie widzi kilka możliwości dostępu do hiszpańskiego rynku nieruchomości. Z jednej strony ma nadzieję na wynegocjowanie umów z podmiotami finansowymi i / lub z Sareb (…) w celu zarządzania niektórymi portfelami kredytów zagrożonych.
Inną opcją jest pomoc deweloperom, którzy walczą o przetrwanie, umożliwiając im „odkupienie” pożyczek od banków inwestycyjnych.
Ostatnią opcją jest współpraca z małymi inwestorami, którzy wciąż przybywają do Hiszpanii, zainteresowanymi akwizycją kredytów zagrożonych (…).
Według Josepha apetyt międzynarodowych inwestorów na Hiszpanię jest nadal bardzo wysoki pomimo kryzysu politycznego w Katalonii.
„Główni międzynarodowi inwestorzy nadal są bardzo zainteresowani Hiszpanią. Znacznie bardziej niż Włochami. Hiszpania weszła w dobry krąg (…). Niepewność w Katalonii może w pewien sposób wpłynąć na wzrost, ale ogólny trend będzie nadal rosnący „.
Po przejęciu EAA, Mount Street zarządza długiem o łącznej wartości 48 miliardów euro.