biuro@ippmanagement.pl +48222198580 ippmanagement

decisionmakers.pl

Best zakupił portfel NPL za 128 milionów euro od BCC CreditoConsumo

Best Capital Italy sarl (spółka zależna od Best S.A.) dokonała zakupów niespłaconych kredytów o wartości około 128 mln euro. 
Wierzytelności pochodziły z 15 spółdzielczych banków kredytowych, z Bcc CreditoConsumo iz funduszu gwarancyjnego spółdzielczych kredytodawców we Włoszech. 
Portfel składa się w całości z niezabezpieczonych kredytów od klientów detalicznych i MŚP.
Za transakcje we wszystkich jej fazach  odpowiadał Iccrea Banca, który działał jako aranżer i doradca. 

We wrześniu Best Capital Italy kupił na rynku wtórnym od funduszu Palamon Capital złe kredyty za 170 milionów euro.