biuro@ippmanagement.pl +48222198580 ippmanagement

decisionmakers.pl

Finansowanie mezzanine’owe

Mezzanine to forma finansowania umożliwiająca finansowanie kapitałów własnych oraz zapewniająca udział w zyskach w przypadku powodzenia przedsięwzięcia.

Finansowanie mezzanine’owe jest finansowaniem pośrednim pomiędzy kredytem a sprzedażą akcji i odbywa się za pomocą emisji instrumentów pieniężnych takich jak obligacje lub przy użyciu pożyczek. Zabezpieczeniem tego typu finansowania jest zazwyczaj zastaw rejestrowy na udziałach, zastaw rejestrowy na akcjach przedsiębiorstwa (zabezpieczenie właścicielskie).

Inwestor wchodząc w tego typu przedsięwzięcie zabezpiecza sobie dochodowość na poziomie minimalnym, takim jaki chce uzyskać z danej inwestycji, jednocześnie zapewniając sobie możliwość nieograniczonego dochodu w przypadku powodzenia przedsięwzięcia.

Finansowanie mezzaninowe mają charakter długoterminowy i udzielane jest zazwyczaj na 5-7 lat.

Dla przedsiębiorstwa ta forma finansowania jest formą kapitału i nie wpływa na zdolność kredytową danego przedsiębiorstwa. Termin zwrotu tak udzielonego finansowania przypada z reguły na jego koniec, zaś odsetki jakie płaci przedsiębiorca od tego typu formy finansowania, są jego kosztem.

Finansowanie mezzanine’owe jest finansowaniem o podwyższonym ryzyku, w związku z czym koszty tego finansowania są stosunkowo wysokie 11-20 %.

Tego typu struktura finansowa stosowana jest z reguły w transakcjach wykupów menadżerskich buy in, buy out, przy finansowaniu akwizycyjnym oraz w fazie silnych wzrostów spółek.

Źródłem tego typu finansowania są inwestorzy indywidualni, fundusze mezzanine’owe oraz banki inwestycyjne.