biuro@ippmanagement.pl +48222198580 ippmanagement

decisionmakers.pl

Prawo upadłościowe

Polish restructuring law – key features & view from a year perspective

From the 1 January in Poland we have to separated legal Acts focusing separately on Restructuring and Insolvency procedures. There is no doubt that is new opening for polish companies. Because until the end of 2015 from the practical perspective…
Read more

Przejęcie ruchomości na własność przez wierzyciela w toku postępowania upadłościowego.

Ustawodawca ustawą z dnia 15.05.2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz 978) wprowadził możliwość przejęcia na własność ruchomości przez wierzyciela w toku postępowania upadłościowego. Zgodnie z tym artykułem, jeżeli w skład masy upadłościowej wchodzą ruchomości, których nie można zbyć z…
Read more

Odpowiedzialność członka zarządu, za zobowiązania spółki.

Problematykę odpowiedzialności członków Zarządu spółki z o.o. za zobowiązania tej spółki reguluje art. 299 KSH. Zgodnie z tym przepisem , jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania. Przesłanką odpowiedzialności za zobowiązania spółki jest…
Read more