biuro@ippmanagement.pl +48222198580 ippmanagement

decisionmakers.pl

Finansowanie

Finansowanie mezzanine’owe

Mezzanine to forma finansowania umożliwiająca finansowanie kapitałów własnych oraz zapewniająca udział w zyskach w przypadku powodzenia przedsięwzięcia. Finansowanie mezzanine’owe jest finansowaniem pośrednim pomiędzy kredytem a sprzedażą akcji i odbywa się za pomocą emisji instrumentów pieniężnych takich jak obligacje lub przy…
Read more