biuro@ippmanagement.pl +48222198580 ippmanagement

decisionmakers.pl

Author Archive: Mateusz Sroka

Z wykształcenia prawnik z wieloletnim doświadczeniem praktycznym w obszarze ryzyka kredytowego oraz w zakresie zarządzania wierzytelnościami w obszarach B2B i B2C. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w Kredyt Bank S.A., Cetelem Bank S.A, Alior Bank S.A. oraz Invest-Bank S.A. (obecnie Plus Bank S.A.), gdzie przeszedł pełną ścieżkę kariery zawodowej od asystenta, specjalisty po eksperta, by w końcu objąć stanowisko dyrektora. Jako Dyrektor Centrum Restrukturyzacji i Windykacji, zarządza czterema kilkunastoosobowymi zespołami ds. restrukturyzacji, ds. windykacji, ds. sekurytyzacji oraz działem analiz i rozliczeń. Prelegent na wielu konferencjach z zakresu rynku wierzytelności, restrukturyzacji i zarządzania. Specjalizacje: restrukturyzacja, procesy upadłościowe, obrót wierzytelnościami, doradztwo transakcyjne, nieruchomości.

Best zakupił portfel NPL za 128 milionów euro od BCC CreditoConsumo

Best Capital Italy sarl (spółka zależna od Best S.A.) dokonała zakupów niespłaconych kredytów o wartości około 128 mln euro. Wierzytelności pochodziły z 15 spółdzielczych banków kredytowych, z Bcc CreditoConsumo iz funduszu gwarancyjnego spółdzielczych kredytodawców we Włoszech. Portfel składa się w…
Read more

Unicaja sprzedaje 4,000 nieruchomości firmie Axactor

Norweski Axactor kolejny raz na zakupach w Hiszpani. Grupa Unicaja sprzedała portfel 4,000 nieruchomości zabezpieczonych wierzytelnościami, o łącznej wartości €252 millionów Euro firmie Axactor. Przejęte aktywa podzielone są na dwie spółki, w których podmiot andaluzyjski będzie nadal kontrolować 25% udziałów,…
Read more

Mount Street London Solutions przejmuje zarządzanie portfelem WestLB w Hiszpanii

Firma Mount Street London Solutions przejęła platformę, która zarządza „toksycznym” portfelem byłego niemieckiego podmiotu WestLB, a także otworzyła biuro w Madrycie. Firma Mount Street była własnością funduszu Greenfield Partners do lutego, kiedy jej dyrektorzy zakupili firmę przy wsparciu niemieckiego banku…
Read more

Hipoteka w przyspieszonym postępowaniu układowym oraz w postępowaniu układowym według przepisów postępowania restrukturyzacyjnego.

Zgodnie z art. 246 prawa restrukturyzacyjnego 1. Z wyjątkiem art. 129 ust. 1 pkt 1, obciążenie składników majątku dłużnika hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską w celu zabezpieczenia wierzytelności powstałej przed otwarciem przyspieszonego postępowania układowego, po otwarciu…
Read more

Przejęcie ruchomości na własność przez wierzyciela w toku postępowania upadłościowego.

Ustawodawca ustawą z dnia 15.05.2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz 978) wprowadził możliwość przejęcia na własność ruchomości przez wierzyciela w toku postępowania upadłościowego. Zgodnie z tym artykułem, jeżeli w skład masy upadłościowej wchodzą ruchomości, których nie można zbyć z…
Read more

Sekurytyzacja

Sekurytyzacja jest procesem łączenia w pule homogenicznych aktywów, będących zabezpieczeniem emisji płynnych papierów wartościowych, transferowanych z majątku inicjatora, za określonym wynagrodzeniem. Podmiotami biorącymi udział w klasycznej sekurytyzacji są inicjator, podmiot dokonujący emisji oraz inwestorzy obejmujący papiery wartościowe. W polskim systemie…
Read more

Odpowiedzialność członka zarządu, za zobowiązania spółki.

Problematykę odpowiedzialności członków Zarządu spółki z o.o. za zobowiązania tej spółki reguluje art. 299 KSH. Zgodnie z tym przepisem , jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania. Przesłanką odpowiedzialności za zobowiązania spółki jest…
Read more